Vytlačiť

Z a m e s t n a n c i    M Š

 

Riaditeľka MŠ:   Mgr. Jana Fabryová

Zástupkyňa riad. MŠ:  Bc. Alžbeta Sirková

Učiteľky:

1. trieda - Svetlušky: Daniela Čarnoká, Veronika Havrillová

2. trieda - Lienky:  Mária Semanová, Mgr. Viera Kožárová

3. trieda - Motýliky: Mária Mikolajová, Mgr. Jana Fabryová

4. trieda - Mravčekovia:  Bc.Allžbeta Sirková, Mgr. Tímea Dzurillová

5. trieda - Včielky: Mgr. Mária Dubravská, Mgr. Miroslava Baranová

 

Školníčky: Silvia Pavláková, Martina Štiberová, Alžbeta Kudrnová, Mária Dubravská

Ekonómka:  Ing. Marta Legátová

Vedúca školskej jedálne:  Zuzana Čurillová

Hlavná kuchárka:  Oľga Salajová

Pomocnice v kuchyni:  Eva Kandrová, Helena Šefčíková

Školská jedáleň podáva stravu aj žiakom Základnej školy na Ulici SNP č.13.

Školník: Ondrej Fabry

BOZP a PO zabezpečujeme externým zamestnancom