Vytlačiť

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Materská škola na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Materská škola SNP 1, Spišské Vlachy
IČO: 355 641 21
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK49 5600 0000 0075 3488 5001
Sídlo: SNP 1, Spišské Vlachy
tel: +421 53 4495 118
e-mail: ms.spisskevlachy(zav)gmail.com
internetová adresa: www.ms.spisskevlachy.sk